Showing all 11 results

Điều chỉnh áp 1.4 đến 7.0 bar Phù hợp với mọi van điện từ Hunter
SKU: ACCUSYNCADJ

Đơn vị đo: m3 Kích thước: 3/4″, 1″, 1 1/2″, 2″
SKU: 550-1

Tưới cảnh quan

Van điện từ IBV

Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 -15 bar
SKU: IBV

Tưới cảnh quan

Van điện từ ICV

Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 15 bar
SKU: ICV

Tưới cảnh quan

Van điện từ ICV – FS

Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 15 bar
SKU: ICV-FS

Tưới cảnh quan

Van điện từ ICZ

Lưu lượng: 0.05 – 15 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar
SKU: ICZ

Tưới cảnh quan

Van điện từ PCZ

Lưu lượng: 0.05 – 7 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar
SKU: PCZ

Tưới cảnh quan

Van điện từ PGV

Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar
SKU: PGV

Tưới cảnh quan

Van điện từ PGV – ASV

Lưu lượng: 0.05 – 9 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar
SKU: PGV - ASV

Tưới cảnh quan

Van điện từ PGV Jar Top

Lưu lượng: 0.05 – 9m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar
SKU: PGV - JT

Tưới cảnh quan

Van lấy nước nhanh QCV

Size: 3/4″, 1″ Áp suất chịu đựng: 10 bar
SKU: QCV