Công ty cổ phần  giải pháp nông nghiệp ATESO

  • Chuyển giao công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây có múi, cây ăn quả các loại và rau màu.
  • Chuyển giao, thi công lắp đặt hệ thống tưới phun mưa trên cánh đồng lớn, trên địa hình phức tạp.
  • Thi công hệ thống tưới cảnh quan, tưới sân vườn, hệ thống tưới sân gôn, tưới vườn hoa, cây cảnh.
  • Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống nhà kính.
  • Cung cấp vật tư, thiết bị tưới của các công ty giải pháp nông nghiệp hàng đầu thế giới như :
  • Rivilis, Netafim, Ducar, Seowon, Dig Usa…
  • Đại lý thiết bị tưới uy tín hàng đầu Miền Trung.