Hà Tĩnh: Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trồng măng tây

Tưới nhỏ giọt trồng măng tây

Cây Măng tây 4-5 năm tuổi có 150-200 cọng rễ trải rộng 50-70 cm,có hình dáng trông như cái nôm cá với 80% là rễ hút dinh dưỡng ăn sâu 0,30-0,60 mét và20% là rễ hút nước có thể cắm sâu đến 2-3 mét dưới chân đất trồng. Với đặc tính sinh trưởng đó thì lựa chọn hệ thống tưới nhỏ giọt là phù hợp nhất đối với cây măng tây.

Tưới nhỏ giọt cây măng tây tại Hà Tĩnh
                                                                              Tưới nhỏ giọt cây măng tây tại Hà Tĩnh
  • Diện tích vườn: 0,6ha
  • Loại cây trồng: Măng Tây
  • Điều kiện thời tiết: nắng nóng kéo dài
  • Nguồn nước:  nguồn nước hồ
  • Sử dụng DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT RIVULIS HYDRODRIP TAPE được Netafarm bảo hành 01 năm.
Dự án trồng măng tây sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Netafarm
                                                    Dự án trồng măng tây sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Netafarm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *