Showing all 1 result

Giảm giá!
300,000  280,000 

Đảm bảo cho hệ thống nhỏ giọt hoặc đầu tưới phun mưa dạng nhỏ với thiết bị lọc nước DIG 155mesh.