Nối Ống Nhỏ Giọt Dẹt 17mm Ra Ren Ngoài 21mm

4,000 

Còn hàng
SKU: MC171201

Nối ống nhỏ giọt 17mm ra ren ngoài 21mm dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt (ống nhỏ giọt dạng dẹt đường kính trong 17mm)