Ống nối FLEXSG

Còn hàng

Ống nối với co HSBE
Áp lực hoạt động: Max 5.5 bar

SKU: FLEXSG